Project name:

WYKONANIE SYSTEMU „SYSTEM OBSŁUGI LICENCJI MASZYNISTY” DLA UTK

Project description:

Klient: Urząd Transportu Kolejowego

Projekt: System Obsługi Licencji Maszynisty

Opracowaliśy i wdrożyliśmy system służący do zarządzania licencjami pracujących w Polsce maszynistów. Do pażdziernika 2018 roku 18 tysięcy maszynistów będzie musiało otrzymać nowy dokument uprawniający do prowadzenia pojazdów kolejowych. Dzięki systemowi proces aplikowania o licencję został zautomatyzowany.