Project name:

WYKONANIE 3 PORTALI DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW INTERREG DLA CENTRUM PROJEKTÓW EUROPEJSKICH

Project description:

Klient: Centrum Projektów Europejskich

Projekt: Wykonanie i utrzymanie portali https://pl.plsk.eu/ , https://pl.plsk.eu/, https://southbaltic.eu/ na potrzeby wsparcia programów współpracy Interregionalnej.