Project name:

DORADZTWO TECHNOLOGICZNE DO PROJEKTU „DOSTAWA I WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KOLEJOWE E-BEZPIECZEŃSTWO” DLA UTK

Project description:

Klient: Urząd Transportu Kolejowego

Projekt: Inżynier projektu – dostawa i wdrożenie systemu informatycznego Kolejowe e-Bezpieczeństwo

Proces nadzorowania bezpieczeństwa na kolei wymaga szeregu działań związanych z pozyskiwaniem danych od uczestników rynku kolejowego, analizą wielowymiarową tych danych, definiowaniem zaleceń, tworzeniem regulacji oraz kontrolowaniem stosowania obowiązujących przepisów prawa.

System Kolejowe e-Bezpieczeństwo ma być zbiorem narzędzi informatycznych wspierających działania Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, pozwalającym na agregowanie obecnie rozproszonych danych z rożnych obszarów działalności UTK, wspierającym procesy ich pozyskiwania, analizy i wykorzystania wyników tych analiz w działaniach nadzorczych.

Jednocześnie System ma udostępniać szereg usług informatycznych przeznaczonych dla pracowników UTK, pracowników podmiotów rynku kolejowego i obywateli, które mają ułatwić przekazywanie danych między podmiotami mającymi wpływ na poziom bezpieczeństwa transportu kolejowego w Polsce.

Pełnimy rolę Inżyniera Projektu w rozbudowanym projekcie systemu informatycznego czuwającego nad bezpieczeństwem ruchu kolejowego w Polsce.